0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

Διπλή τοιχοποιία

Ένα σύστημα διπλού τοίχου απαιτεί πρωτίστως σχεδιασμένα και κατασκευασμένα υποστηρικτικά στοιχεία της πρόσοψης. Το πλάτος αυτών των στοιχείων πρέπει να ταιριάζει με το πάχος των μονωτικών υλικών που είναι κατασκευασμένα από πετροβάμβακα KR L , το φάρδος του στρώματος αέρα (αν είναι αεριζόμενος διπλός τοίχος) και το πάχος της επίστρωσης της πρόσοψης.

Η επίστρωση της πρόσοψης είναι δεμένη με τον τοίχο στήριξης με ειδικά αγκύρια τα οποία ταυτοχρόνως εξυπηρετούν στην επισκευή των πλακών πετροβάμβακα. Σε αεριζόμενους τοίχους, αυτά τα αγκύρια χρησιμεύουν και ως μέτρο της απόστασης ανάμεσα στις πλάκες πετροβάμβακα και την επίστρωση της πρόσοψης, παρέχοντας έτσι ένα ενιαίο πλάτος του στρώματος αέρα.

Για τον απαιτούμενο αριθμό αγκυρών για ένα τετραγωνικό μέτρο, καθώς και για το μάκρος των αγκυρών, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή.

Στους αεριζόμενους τοίχους, παρέχονται ανοίγματα εξαερισμού στην επίστρωση της πρόσοψης (όλα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή της επίστρωσης από τούβλα), επιτρέποντας τον κάθετο εξαερισμό της επιφάνειας του μονωτικού υλικού, στην οποία η κυκλοφορία του αέρα πρέπει να γίνεται ανενόχλητα.

Με τους μη αεριζόμενους τοίχους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαλέγονται αδιάβροχα αλλά περατά από ατμούς υλικά για την επίστρωση της πρόσοψης, ώστε αν υπάρχουν συγκεντρωμένοι υδρατμοί στον τοίχο να στεγνώνουν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι αναγκαία η τοποθέτηση ενός φράγματος ατμών. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα φράγμα ατμών πρέπει να τοποθετείται ανάμεσα στον τοίχο στήριξης και στην μόνωση για την αποφυγή υγροποίησης στο μονωτικό υλικό.


Περισσότερες εφαρμογές

ΔΙΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗ

ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ