0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

Μόνωση δαπέδων

Σε μία κατασκευή το δάπεδο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη διάρκεια αξιοποίησης του κτιρίου, μαζί με την κατασκευή στήριξης, μπορεί να παρέχει μόνιμα τα εξής:

– Σταθερότητα, ομαλότητα της επιφάνειας και ασφάλεια
– Ακουστική προστασία
– Θερμική προστασία
– Πυροπροστασία