0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

Μόνωση οριζόντιων στεγών-δωμάτων

Η οριζόντια στέγη / δώμα είναι μία σύνθετη κατασκευή που εξυπηρετεί την προστασία του κτιρίου από την εισροή νερού και υγρασίας καθώς επίσης εκπληρώνει και τις απαιτήσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία.

Αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιώντας μονωτικές πλάκες δωμάτων πετροβάμβακα της Knauf Insulation.