Αποκατάσταση σκυροδέματος

Οι τεχνικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί των επιδόσεων των κοινών κονιαμάτων με βάση το τσιμέντο και τα χημικά βελτιωτικά πρόσμικτα και των πολύπλοκων πολυστρωματικών συστημάτων για την αποκατάσταση του σκυροδέματος έχουν σήμερα ξεπεραστεί από το GeoLite®, το επαναστατικό ορυκτό γεωκονίαμα, φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο παθητικοποιεί, ανακατασκευάζει, εξομαλύνει και προστατεύει με μία μοναδική λύση το σκυρόδεμα που έχει υποστεί φθορά. Αποτέλεσμα: φυσικά σταθερές αποκαταστάσεις που κρυσταλλοποιούνται στο σκυρόδεμα μονολιθικά με τη χαρακτηριστική ανθεκτικότητα ενός ορυκτού πετρώματος.