Αντιμετώπιση ανοδικής υγρασίας

Αποτελέσματα φαινομένων ανοδικής υγρασίας

  1. Καταστρέφει τη δομή του κτηρίου
  2. Μειώνει τη θερμομόνωση του
  3. Προκαλεί συνθήκες μη υγιεινής διαβίωσης
  4. Δημιουργεί επαναλαμβανόμενες δαπάνες ανακαίνισης
  5. Υψηλότερες δαπάνες για ενεργειακές επεμβάσεις