BIOCASA κατασκευή σε συμφωνία με τη φύση

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟ NHL 3.5 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 459-1

Η BIOCASA® είναι σειρά κονιαμάτων με καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστο της Kerakoll, που παράγεται σύμφωνα με την παράδοση, με όπτηση σε κατακόρυφους κλιβάνους σε θερμοκρασία περίπου 1000 °C μαργαϊκού ασβεστόλιθου που προέρχεται από επιφανειακά φυσικά κοιτάσματα.
Η διαδικασία ασβεστοποίησης που συμβαίνει χωρίς την προσθήκη αργίλου ή άλλων βελτιωτικών προσθέτων, έχει μεγάλη επίδραση στα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά της φυσικής ασβέστου που προκύπτει.
Πράγματι, στους καθαρούς μαργαϊκούς ασβεστόλιθους ψημένους σε μέτριες θερμοκρασίες (900 – 1000 °C), τα αρχικά αργιλώδη συστατικά (κυρίως SiO2, Al203) μεταμορφώνονται όλα κατά τη διάρκεια της όπτησης σε πυριτικά και αργιλικά άλατα ασβεστίου χαμηλής δραστικότητας σχηματίζοντας έτσι ενώσεις με υδραυλικές ιδιότητες που επιτρέπουν στην άσβεστο να σκληρύνει με το νερό. Η ελεύθερη άσβεστος που παραμένει σκληραίνει πιο αργά με τη παρουσία του CO2 στον αέρα βελτιώνοντας στο χρόνο τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των κονιαμάτων.
Οι καλύτερες φυσικές υδραυλικές άσβεστοι είναι αυτές που η όπτηση πραγματοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες, διότι απαιτούν λιγότερο νερό κατά τη διάρκεια της “σβέσης”, διατηρώντας αναλλοίωτες τις υδραυλικές ιδιότητες των δραστικών ενώσεων.
Μετά από την όπτηση ακολουθεί μία μακρά περίοδος “σβέσης” και “ωρίμανσης” χρήσιμη για τη σταθεροποίηση της ένωσης πριν από τη φάση της λειοτρίβησης.
Μόνο με την καθαρότητα της πρώτης ύλης και την απουσία δευτερογενών οξειδίων που προκύπτουν από την ανάμιξη της ασβέστου με παράγωγα από τη λειοτρίβηση του κλίνκερ είναι δυνατόν να ληφθεί η καθαρή φυσική υδραυλική άσβεστος ανώτερης ποιότητας η οποία συμβολίζεται με τα αρχικά NHL (Natural Hydraulic Limes) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 459 -1.

BIOCASA®, καθαρή πιστοποιημένη φυσική υδραυλική άσβεστος NHL 3.5

Το νέο πρότυπο ΕΝ 459-1 “Οικοδομικοί άσβεστοι – Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης” που ταξινομεί και διαφοροποιεί τις ασβέστους για την οικοδομή σύμφωνα με ένα ενιαίο και πιστοποιημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τρόπο.
Αυτή η μέθοδος ταξινόμησης δημιουργείται επίσης από την ανάγκη να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του συνδετικού υλικού για να εξασφαλίσει στους Τεχνίτες και τους Μελετητές την δυνατότητα να αναγνωρίσουν την πραγματική φυσική άσβεστο σύμφωνα με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές της Βιοδόμησης.
Πράγματι οι υδραυλικές άσβεστοι για την οικοδομή που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 459-1 δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως φυσικές.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 459-1 σχετικά με την άσβεστο για την οικοδομή προσδιορίζει και καθορίζει δύο τύπους υδραυλικής ασβέστου.

ΦΥΣΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ (NHL)

Άσβεστος που προκύπτει από τη σβέση του προϊόντος όπτησης (Τ max. 1250°C) μίας ενιαίας πρώτης ύλης: πυριτικός ή μαργαϊκός ασβεστόλιθος (δηλαδή ένας εμπλουτισμένος ασβεστόλιθος με συγκεκριμένο ποσοστό αργίλου).

ΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ (HL)

Άσβεστος που αποτελείται από υδροξείδιο του ασβεστίου, πυριτικό ασβέστιο και ασβέστιο του αργιλίου και προέρχονται από την ανάμιξη των κατάλληλων υλικών, όπως το τσιμεντούχο κλίνκερ και η υδράσβεστος.
Αυτοι οι τύποι ασβέστου πρέπει να θεωρούνται από κάθε άποψη *τσιμέντα μικρής ανθεκτικότητας.

BIOCASA®, η φυσική άσβεστος-ποζολάνη ανθεκτική στη προσβολή των αλάτων

Η χημική αντοχή ενός υδραυλικού συνδετικού υλικού από την προσβολή θειικών αλάτων προσδιορίζεται μέσω μίας αναλυτικής μεθόδου που ονομάζεται “Saggio di Anstett”.
1. Η μέθοδος συνίσταται στην παρασκευή δειγμάτων του συνδετικού υλικού (αφού προηγουμένως έχει σκληρύνει σε νερό, ξηρανθεί και λειοτριβιστεί) με προσθήκη 33% γύψου (θειικών).
2. Στο νέο μείγμα σκόνης στη συνέχεια προστίθεται 6% νερό και διαμορφώνεται με πίεση μέσα σε καλούπι κανονικού κυλινδρικού δοκιμίου μεγέθους Ø 80 mm.
3. Το δείγμα συσκευασμένο τοποθετείται σε ένα πορώδες κεραμικό σε μόνιμη επαφή με το νερό.
4. Η αντίδραση στα θειικά άλατα επαληθεύεται μετρώντας σε τακτά χρονικά διαστήματα τη διάμετρο του δοκιμίου μέσω παχύμετρου ακριβείας (± 0,01 mm).

Η μέτρηση εκφράζεται με το ποσοστό αύξησης της διαμέτρου από την έναρξη της δοκιμής.

Οι ερευνητές του GreenLab Kerakoll μετά από περίπου 2 χρόνια δοκιμών σε φυσικές πρώτες ύλες κατάφεραν να προσδιορίσουν Φυσική Ποζολάνη η οποία, χάρη στην φυσική της προέλευση και τη κοκκομετρία, καθιστά τη Φυσική Υδραυλική Άσβεστο NHL 3.5 του BIOCASA® ανθεκτική σε προσβολές από θειικά άλατα.

BIOCASA®, από τη φύση τα καλύτερα αδρανή υλικά

Η εξαιρετική ποιότητα των αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται στα κονιάματα της σειράς BIOCASA® είναι εγγυημένη από τη φυσική τους προέλευση και από την καταγωγή τους.
Η Πυριτική Ποταμίσια Άμμος πλένεται και κοσκινίζεται ώστε να είναι απαλλαγμένη από άργιλοκαι λάσπη.
Η επιλογή του Δολομιτικού Ασβεστόλιθου σε διαφορετικές κοκκομετρίες, πλήρως απαλλαγμένου από προσμίξεις χρησιμοποιείται για να εγγυηθεί σταθερή ποιότητα ακόμη και για τα πιο χονδρόκκοκα κονιάματα.
Το καθαρό Υπέρλεπτο Λευκό Μάρμαρο από την Carrara που λαμβάνεται με την λειοτρίβηση και το ακόλουθο κοσκίνισμα μέσω αερισμού εξασφαλίζει την τέλεια συμμόρφωση με την κοκκομετρική καμπύλη που απαιτείται.
Η προσεκτική επιλογή των αδρανών υλικών είναι πολύ σημαντική διότι αποτελούν “τη ραχοκοκαλιά” του κονιάματος και προσδίδουν δύναμη και αντοχή. Η τέλεια κοκκομετρική καμπύλη μειώνει την πλαστική συρρίκνωση και διατηρεί το κονίαμα πορώδες για να επιτρέψει την ενανθράκωση στο εσωτερικό του.
Η καλύτερη επιλογή των αδρανών υλικών, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ελαστικότητα της ασβέστουσε σχέση με το τσιμέντο (τo τσιμέντο έχει υψηλό μέτρο ελαστικότητας) προσδίδουν στο κονίαμα τη σωστή ισορροπία μεταξύ μηχανικών αντοχών και ελαστικότητας και καθιστούν τα επιχρίσματα BIOCASA® ιδανικά για την προστασία της ιστορικής τοιχοποιίας.

Το BIOCASA® είναι το μοναδικό φυσικό επίχρισμα ανακαίνισης ελεγμένο για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων

BIOCASA®, το επίχρισμα με πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο

Το επίχρισμα BIOCASA® είναι συνώνυμο με την εξαιρετική ανθεκτικότητα στη φθορά του χρόνου και στην υγρασία εξωτερικά και εσωτερικά, στην ιστορική αποκατάσταση και στη βιοδόμηση.
Η προσθήκη μόνο της υπέρλεπτης φυσικής ποζολάνης ηφαιστειακής προέλευσης ενεργοποιεί μία αντίδραση ισορροπίας “φυσική άσβεστος/φυσική ποζολάνη” η οποία, μαζί με την αργή ενανθράκωση από την άσβεστο με το “CO2” του αέρα, εξασφαλίζει μια σταθερή αύξηση των μηχανικών και χημικών αντοχών στο χρόνο.
Αυτό το φυσικό φαινόμενο λαμβάνει χώρα στο επίχρισμα χωρίς να δημιουργεί γρήγορες και καταστροφικές καταπονήσεις και το βοηθά να “προσαρμοστεί” στη παλιά τοιχοποιία, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις καταστροφικές προσβολές των αλάτων.
Το BIOCASA® εξασφαλίζει την απουσία χημικής αντίδρασης στη παρουσία αλάτων και την υψηλή ανθεκτικότητα στο χρόνο στο έργο στο οποίο εφαρμόζεται.

BIOCASA®

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τα PDF

Τεχνικός οδηγός εργοταξίου