0 0,00

Καλάθι

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

View Cart Checkout

KNAUF THERMOPROSOPSIS

Ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης

Ο όμιλος Knauf, με εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, προτείνει ιδανικές λύσεις για την ελληνική αγορά με το ολοκληρωμένο σύστημα Knauf Thermoprosopsis, καλύπτοντας κάθε κατασκευαστική ανάγκη.
Το σύστημα Knauf Thermoprosopsis παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων καθώς ο ενδιαφερόμενος επιτυγχάνει σοβάτισμα θερμομόνωση και βάψιμο με μία και μόνο εφαρμογή. Αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο θερμομόνωσης νέων αλλά και παλαιών κτιρίων, είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποιήσεων ΕΟΤΑ και διαθέτει σήμανση CE, γεγονός που εξασφαλίζει την άριστη ποιότητά του.
Η εφαρμογή του Knauf Thermoprosopsis, όπως άλλωστε και κάθε οικοδομικής εργασίας, απαιτεί την εκπαίδευση και την εμπειρία του μηχανικού και των τεχνιτών εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός και η άριστη ποιότητα της εργασίας.

Θερμομόνωση και ανακαίνιση

Περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου.
Το σύστημα Knauf Thermoprosopsis συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους θέρμανσης και δροσισμού σε υφιστάμενα κτίρια, ενώ επιπλέον βελτιώνονται σημαντικά τα επίπεδα της άνετης διαβίωσης των ενοίκων. Λόγω της βελτίωσης της θερμομόνωσης βελτιώνεται και η υγιεινή των χώρων διαβίωσης με την αποφυγή των συμπυκνωμάτων υδρατμών και μούχλας στο εσωτερικό τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προστιθέμενη αξία που λαμβάνει το κτίριο που θερμομονώνεται και ανακαινίζεται με Knauf Thermoprosopsis καθώς εκτός των παραπάνω αποκτά ανακαινισμένες όψεις με αντιρηγματική προστασία που δεν χρήζουν συνεχή συντήρηση για την αποκατάσταση ρωγμών στους σοβάδες και για την αποκατάσταση ξεφλουδισμένων χρωμάτων.

Καιρός να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και να πράξουμε. Για να εξασφαλίσουμε μελλοντικά ποιότητα ζωής, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Με την εξωτερική θερμομόνωση κάτι τέτοιο γίνεται εφικτό, μειώνοντας το κόστος θέρμανσης και δροσισμού της κατοικίας σας. Ταυτόχρονα διατηρείται ένα βέλτιστο κλίμα χώρου κατά την διάρκεια όλου του χρόνου με ζεστασιά το χειμώνα και ευχάριστη δροσιά το καλοκαίρι.

Γενικά για το σύστημα Knauf Thermoprosopsis

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thermoprosopsis αποτελεί ένα σύνθετο σύστημα που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή ορολογία ως ETICS (External Thermal Insulation Composite System) και είναι κατάλληλο τόσο για νέες κατασκευές όσο και για παλαιά κτίρια προκειμένου να:
1) Bελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση.
2) Λυθούν προβλήματα υγρασιών, συμπυκνωμάτων υδρατμών και εμφάνισης μούχλας στο εσωτερικό τους.
3) Κατασκευαστούν όψεις απαλλαγμένες από ρηγματώσεις στους σοβάδες και ξεφλουδίσματα στα χρώματα.
Ωστόσο, μόνο ο σωστός σχεδιασμός σε επίπεδο μελέτης, η άριστη ποιότητα των προϊόντων και η τεχνικώς άρτια εφαρμογή του πλήρους συστήματος δίνουν το τέλειο αποτέλεσμα.
Προκειμένου η Knauf να εξασφαλίσει την άριστη ποιότητα των υλικών της και του συστήματος που παρέχει στην Ελληνική αγορά, απέκτησε τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Πιστοποιήσεις ETA-10/0360, ETA-10/0361, καθώς έχει πιστοποιήσει το σύστημα Knauf Thermoprosopsis σύμφωνα με την οδηγία ETAG 004 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών Πιστοποιήσεων (EOTA), που αφορά τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS).
Επιπλέον η Knauf διαθέτει σήμανση CE για το σύστημα Knauf Thermoprosopsis όπως απαιτούν οι Ευρωπαϊκοί (Ευρωπαϊκή Οδηγία Νέας Προσέγγισης 89/106/EOK, γνωστή ως CPD από το Constructions Product Directive) και Ελληνικοί κανονισμοί (ΦΕΚ 1914/15-06-2012).
Η σήμανση CE διασφαλίζει πως το προϊόν που διατίθεται στην αγορά είναι αντίστοιχο με αυτό που πιστοποίησε το εργαστήριο για την έκδοση της ΕΤΑ (European Technical Approval). Η έλλειψη της σήμανσης CE για οποιοδήποτε σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρακτικά ακυρώνει την τυχόν έγκριση ΕΤΑ!

Καλό να γνωρίζει κανείς!
Η βασική προϋπόθεση για την νόμιμη κυκλοφορία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι η σήμανση CE που πρέπει να φέρει το σύστημα. Η σήμανση CE του συστήματος υποδηλώνει την συμμόρφωση του τελικού προϊόντος με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την ασφαλή χρήση του στα κτίρια. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά και που δεν έχουν αποκτήσει σήμανση CE είναι παράνομα και υπόκεινται στις κυρώσεις του νόμου (ΦΕΚ 1914/15-06-2012, άρθρο 7) και του Π.Δ.334/1994. Για να αποκτήσει ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σήμανση CE είναι απαραίτητο και τα επιμέρους υλικά που το συνθέτουν να διαθέτουν σήμανση CE.

Δομή του συστήματος

Σοβατίζετε και θερμομονώνετε εξωτερικά τα κτίρια

Κατά την εφαρμογή του συστήματος δόμησης Knauf Thermoprosopsis επικολλώνται θερμομονωτικές πλάκες ειδικών προδιαγραφών, εξωτερικά στις όψεις των κτιρίων.
Στην συνέχεια διαμορφώνονται επάνω τους τα επιθυμητά διακοσμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία (σκοτίες, κορνίζες κτλ) και τέλος εφαρμόζονται υψηλής ποιότητας επιχρίσματα ενισχυμένα με κατάλληλο υαλόπλεγμα. Τα τελικά επιχρίσματα είναι έγχρωμα ή λευκά και υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή ανάμεσα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τεχνοτροπίες.

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κτιρίου και τις απαιτήσεις σας η Κnauf προτείνει τρεις εναλλακτικές επιλογές που καλύπτουν πλήρως κάθε κατασκευαστική ανάγκη
• Thermoprosopsis fine
• Thermoprosopsis organic
• Thermoprosopsis flex
Thermoprosopsis Fine για λεία τελική επιφάνεια, εύκολα μερεμέτια, βέλτιστη διαπνοή και ποιοτικά χρώματα (ινοπλισμένα – αυτοκαθαριζόμενα). Εκτός του μονωτικού αποτελείται από τσιμεντοειδές βασικό επίχρισμα, πλέγμα ενίσχυσης ειδικών προδιαγραφών με αντιαλκαλική προστασία και τσιμεντοειδές τελικό επίχρισμα που βάφεται με σιλικονούχο χρώμα Knauf.
Thermoprosopsis Organic για ανταγωνιστικό κόστος, έγχρωμο τελικό επίχρισμα, ελαστικότητα και ταχύτητα δόμησης. Εκτός του μονωτικού αποτελείται από τσιμεντοειδές βασικό επίχρισμα, πλέγμα ενίσχυσης ειδικών προδιαγραφών με αντιαλκαλική προστασία, έγχρωμο αστάρι με χαλαζιακή άμμο και έγχρωμο στη μάζα του ακρυλικό ή σιλικονούχο τελικό επίχρισμα.
Thermoprosopsis Flex για βέλτιστη ελαστικότητα, έγχρωμο τελικό επίχρισμα, ταχύτητα δόμησης και ευκολία εφαρμογής. Εκτός του μονωτικού αποτελείται από τσιμεντοειδές βασικό επίχρισμα, πλέγμα ενίσχυσης ειδικών προδιαγραφών με αντιαλκαλική προστασία, έγχρωμο αστάρι με χαλαζιακή άμμο και έγχρωμο στη μάζα του ακρυλικό ή σιλικονούχο τελικό επίχρισμα.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος Thermoprosopsis

Εγγύηση και τεχνογνωσία του Ομίλου Knauf
Ο όμιλος Knauf είναι ο κορυφαίος παραγωγός δομικών υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης στην Ευρώπη, με περισσότερα από 100 εργοστάσια σε όλο τον κόσμο και με βιομηχανική παρουσία στην Ελλάδα από το 1991.

Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ΕΟΤΑ
Καλύπτει πλήρως τις απατήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας ETAG 004 που αφορά τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και διαθέτει σήμανση CE. Πέρασε με άνεση όλες τις εργαστηριακές δοκιμές που προσομοιάζουν εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλες αυξομειώσεις θερμοκρασίας, υγρασίας.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Καταργεί τις θερμογέφυρες, αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των δομικών στοιχείων και εξασφαλίζει θερμική άνεση εξισώνοντας εύκολα τη θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας των δομικών στοιχείων με αυτή του αέρα στο εσωτερικό τους μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες θέρμανσης τον χειμώνα και αυτές του δροσισμού το καλοκαίρι.

Εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου
Δεν απαιτείται να χτιστεί διπλός (μπατικός) εξωτερικός τοίχος με αποτέλεσμα να κερδίζονται πολύτιμα τετραγωνικά μέτρα ωφέλιμης επιφάνειας.

Προστατεύει το φέροντα οργανισμό
Από τις θερμικές καταπονήσεις και τη συμπύκνωση υδρατμών.

Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων
Τέλεια προστασία από το νερό της βροχής και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία με παράλληλη προστασία από την μούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία μέσω της εξασφάλισης ομοιόμορφης εσωτερικής θερμοκρασίας.

Αποφυγή ρηγματώσεων στον εξωτερικό σοβά
Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και της ελαστομέρειας των υλικών του συστήματος οι τελικές επιφάνειες είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στις ρηγματώσεις και τα χρώματά τους δεν ξεφλουδίζουν (τελικά επιχρίσματα έγχρωμα στη μάζα τους).

Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερμομόνωσης υφισταμένων κτιρίων
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του συστήματος δεν διακόπτεται η λειτουργία του κτιρίου ενώ διατηρείται η εξωτερική αρχιτεκτονική του ταυτότητα.

Προσθέτει αξία στην περιουσία σας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) τα κτίρια υποχρεούνται να αποκτήσουν ενεργειακό πιστοποιητικό που θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά σε κάθε πράξη αγοραπωλησίας ή εκμίσθωσης ακινήτου.
Θα εκδίδεται από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή και θα επηρεάζει άμεσα την εμπορική αξία του ακινήτου.

Aρχιτεκτονική ελευθερία
Η ευκολία διαμόρφωσης των υλικών του συστήματος επιτρέπει την δημιουργία ιδιαίτερα ελκυστικών προσόψεων.

To μονωτικό υλικό του συστήματος Thermoprosopsis

Αυτοσβενύμενες πλάκες Διογκωμένου Πολυστυρενίου EPS 60 ή γραφιτούχου EPS 80, με λ=0,039W/(m.K.) και λ=0,032W/(m.K.) αντίστοιχα, οι οποίες παράγονται σε διαστάσεις 1,00 x 0,60m με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 13163:2001. Το πάχος του μονωτικού υλικού καθορίζεται από τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης που εκπονείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

• Ελαφρύ, σκληρό, αφρώδες πλαστικό με δομή κλειστών κυψελών που αποτελείται κατά 98% από αέρα γεγονός που του προσδίδει άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες.
• Οι εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες του γραφιτούχου EPS 80 το καθιστούν κορυφαίο σε σχέση με τα υπόλοιπα θερμομονωτικά υλικά. Λόγω των λεπτών σωματιδίων γραφίτη που ενεργούν ως απορροφητές υπέρυθρης ακτινοβολίας και ανακλαστήρες αποδίδει 20% περισσότερο από την συμβατική EPS.
• Αναπνέει περισσότερο από όλα τα αφρώδη μονωτικά (μ=20-40) με αποτέλεσμα να επιτρέπει την αποβολή υδρατμών από το εσωτερικό του κτιρίου δημιουργώντας υγιεινούς και άνετους χώρους διαμονής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικολογικής δόμησης και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
• Έχει μεγάλη ελαστικότητα οπότε δεν ρηγματώνει το εξωτερικό επίχρισμα, αλλά συνεργάζεται τέλεια μαζί του.
• Δεν επηρεάζεται από την υγρασία ούτε στις διαστάσεις της πλάκας, ούτε στην θερμομονωτική του απόδοση και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση και ευκολία εφαρμογής.
• Οικονομικά συμφέρον. To ΕPS έχει την καλύτερη σχέση τιμής προς απόδοση σε σχέση με τα υπόλοιπα μονωτικά υλικά.
• Επιβραδύνει την εξάπλωση της φωτιάς. Από αυτοσβενύμενη α’ ύλη και οι πλάκες διαθέτουν κόκκινη σήμανση στο σόκκορο. Μπορεί να ελεγθεί ως προς την αντίδρασή του στη φωτιά με τη βοήθεια ενός αναπτήρα.
• Δεν αποσυντίθεται. Οι ιδιότητές του παραμένουν αμετάβλητες με την πορεία του χρόνου και διαρκούν όσο και η ζωή του κτιρίου.
• Παρέχει μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων διότι έχει περάσει από διαδικασία ωρίμανσης 28 ημερών.
• Ο τύπος του μονωτικού υλικού που χρησιμοποιεί όλη η Ευρώπη στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραγωγών συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Προδιαγραφές για το μονωτικό υλικό
Το μονωτικό υλικό αποτελεί βασικό συστατικό ενός συστήματος ETICS. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά πρέπει να είναι σύμφωνα με το EN 13163:2001 και να διαθέτει σήμανση CE. Το ταμπελάκι που είναι τοποθετημένο σε κάθε δέμα αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού τα οποία πιστοποιεί ανεξάρτητο εργαστήριο ελέγχου.

Γενικές συμβουλές

• Οι υπεύθυνοι του έργου (μηχανικός, τεχνίτης) υποχρεούνται να ελέγχουν τα προϊόντα που παραδίδονται στο εργοτάξιο για να επιβεβαιώσουν ότι ανήκουν στο σύστημα και να ελέγχουν τα πιστοποιητικά του ΕΤΑ και CE. Επίσης πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες εφαρμογής της εταιρίας μας όπως περιγράφονται στα ισχύοντα τεχνικά φυλλάδια και στην ιστοσελίδα μας.
• Η σωστή οργάνωση του εργοταξίου περιλαμβάνει αρχικά τη σωστή αποθήκευση του συστήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης και τον έλεγχο των εργασιών που πρέπει να έχουν προηγηθεί της εφαρμογής (στεγανώσεις, εργασίες κατασκευής στέγης, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες στις όψεις, τοποθέτηση ψευτοκασών).
• Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής, ξήρανσης και φάσης απόκτησης των αντοχών των επιμέρους υλικών του συστήματος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον + 5 ° C. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως θερμοκρασίες πάνω από + 35 ° C, ισχυρός άνεμος και άμεση έκθεση στον ήλιο μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τις ιδιότητες των υλικών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, για παράδειγμα σκίαση μέσω κατάλληλων ικριωμάτων και διχτύων. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αποφυγή των βροχοπτώσεων και ιδιαίτερα υψηλών συνθηκών σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των σταδίων εφαρμογής επικόλλησης της διογκωμένης πολυστερίνης και εφαρμογής επιχρισμάτων, με πιο ευαίσθητα να εμφανίζονται τα οργανικά υλικά σε σχέση με τα ανόργανα (τσιμεντοειδή).
• Σε κανένα από επιμέρους υλικά του συστήματος δεν επιτρέπεται η πρόσμιξη με άλλο υλικό για οποιοδήποτε λόγο (ενίσχυση, στεγανοποίηση, αντιπαγετική προστασία), αλλά πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες ανάμιξης ή όχι με νερό όπως αυτές αναγράφονται στις συσκευασίες. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι για την ανάμιξη των υλικών χρησιμοποιείται μόνο κρύο νερό πόσιμης ποιότητας.
• Όταν χρησιμοποιείται σκαλωσιά, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι είναι τοποθετημένη σε κατάλληλη απόσταση από την όψη ώστε ο χώρος εργασίας για τους τεχνίτες να είναι επαρκής, ενώ πρέπει να τηρούνται και οι κανόνες ασφαλείας.
• Η τοποθέτηση του συστήματος πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία. Για τον λόγω αυτό η Knauf εκπαιδεύει συνεργεία τεχνιτών στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό της κέντρο ενώ παράλληλα παρέχει και επί τόπου εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη όταν αυτό απαιτείται.
• Προκειμένου να επιτευχθεί τέλεια εφαρμογή απαιτούνται υψηλής ποιότητας εργαλεία που θα παρέχουν τεχνική ακρίβεια και ποιότητα. Τα εργαλεία Knauf κατασκευάζονται με υψηλά standarts που υπερκαλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις.