Τα δάπεδα που επενδύονται με πολυουρεθανικά συστήματα, προορίζονται να λειτουργήσουν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες χρήσης. Συναντώνται συνήθως σε επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, είναι υψηλών αντοχών χρήσης, καθαρίζονται εύκολα και ανάλογα με το είδος της εφαρμογής, μπορούν και ικανοποιούν υγειονομικούς κανονισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των παραγωγών εταιριών. Στο τεχνικό μας πολυκατάστημα θα βρείτε προϊόντα της κατηγορίας, αναπτυγμένα σε πλήρη γκάμα, ότι χρειάζεται για την προετοιμασία των επιφανειών, τα κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής, ενώ εφόσον ζητηθεί σας συστήνουμε τα κατάλληλα συνεργεία εφαρμογής. Παραδίδονται από την έδρα μας, ή στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

Active Filters: Clear Filters