Τα αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοκονιάματα επίστρωσης δαπέδων, ‘’παρακολουθούν’’ το ανάγλυφο των δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία, τα εξομαλύνουν και τα επιπεδώνουν. Επιτυγχάνουν, ανάλογα με το είδος τους, πάχη στρώσεων από 1 – 30+ mm. και δημιουργούν υπόστρωμα κατάλληλα διαμορφωμένο για να υποδεχθεί επένδυση με πλακάκια, ξύλο κ.ά. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των παραγωγών εταιριών. Στο τεχνικό μας πολυκατάστημα θα βρείτε προϊόντα της κατηγορίας, αναπτυγμένα σε πλήρη γκάμα, ότι χρειάζεται για την προετοιμασία των επιφανειών, τα κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής, ενώ εφόσον ζητηθεί σας συστήνουμε τα κατάλληλα συνεργεία εφαρμογής. Παραδίδονται από την έδρα μας, ή στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

Active Filters: Clear Filters

Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων