0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

Τα πρόσμικτα βελτιωτικά σκυροδέματος χρησιμοποιούνται για τη μεταβολή και τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος. Αναμιγνύονται κατά τη διάρκεια παρασκευής του σκυροδέματος και τροποποιούν τις ιδιότητες του μίγματος. Απαντώνται, ανάλογα με τη χρήση τους, με τα ονόματα, ρευστοποιητές, ελαστικοποιητές, επιταχυντές ή επιβραδυντές πήξης, σκληρυντές, στεγανοποιητές μάζας σκυροδέματος. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των παραγωγών εταιριών. Στο τεχνικό μας πολυκατάστημα θα βρείτε πρόσμικτα βελτιωτικά σκυροδέματος των πλέον καταξιωμένων ελληνικών και πολυεθνικών παραγωγών εταιριών. Παραδίδονται από την έδρα μας, ή στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

Filters

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων