Οι εποξειδικοί στόκοι, είναι εξειδικευμένα προϊόντα δύο ή περισσότερων συστατικών, κατάλληλοι για την αποκατάσταση φθορών, οπών, ρωγμών, την πλήρωση αρμών κ.λπ. Προσφύονται ισχυρά σε οικοδομικές και άλλες εξωτερικές ή εσωτερικές, κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες. Σφραγίζουν και συγκολλούν όμοια και ανόμοια υλικά με επιτυχία και είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και ανάλογα με την εφαρμογή, διατίθενται σε πλήθος χρωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, συμβουλευθείτε τα τεχνικά φυλλάδια των παραγωγών εταιριών. Στο τεχνικό μας πολυκατάστημα θα βρείτε προϊόντα της κατηγορίας σε πλήρη γκάμα, και τα κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή τους. Παραδίδονται από την έδρα μας, ή στη διεύθυνση που θα μας υποδείξετε.

Active Filters: Clear Filters