Ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες Knauf

Οι ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες Knauf χρησιμοποιούνται σε όλα τα παρακάτω συστήματα ξηράς δόμησης σε μετρίως υγρούς χώρους όπου υπάρχουν και απαιτήσεις πυραντοχής

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Πεδίο εφαρμογής

Οι ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες Knauf χρησιμοποιούνται σε όλα τα παρακάτω συστήματα ξηράς δόμησης σε μετρίως υγρούς χώρους όπου υπάρχουν και απαιτήσεις πυραντοχής. Οι γυψοσανίδες αυτές διαθέτουν εμποτισμένο πυρήνα γύψου μειωμένης υδατοαπορροφητικότητας, ενώ είναι οπλισμένος με ορυκτές ίνες και πρόσμικτα ώστε να έχει ικανοποιητική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Συστήματα:

■ Επενδύσεις οροφών και οροφές γυψοσανίδας Knauf
■ Επενδύσεις στεγών Knauf σε δώματα
■ Τοιχοποιίες ξηράς δόμησης Knauf
■ Επενδύσεις τοιχοποιίας Knauf
■ Ξηρό επίχρισμα Knauf
Μέτρια υγροί χώροι θεωρούνται οι χώροι στους οποίους ο ημερήσιος μέσος όρος της σχετικής υγρασίας του αέρα είναι κάτω από 70% ( π.χ. μπάνια σε κατοικίες ).

Επιπλέον πληροφορίες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ