Ηχομονωτικό Μολύβδου: ISOLFON- PB

Το ISOLFON-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους 3mm.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ISOLFON-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους 3mm. Ενδιάμεσα τους παρεμβάλλεται ένα φύλλο μολύβδου με ειδικό βάρος 4kg/m2.

Χρησιμοποιείται για την ηχομόνωση τοίχων, μηχανοστασίων παταριών, σωλήνων αποχέτευσης κ.ά. Το φύλλο μολύβδου λόγω του μεγάλου ειδικούβάρους και της ειδικής εύκαμπτης σύνθεσης του προσφέρει πολύ καλά ηχομονωτικά αποτελέσματα. Τα δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου προστατεύουν το φύλλο μολύβδου και το καθιστούν ασφαλές, αλλά και εύκολο στην τοποθέτηση σε εφαρμογές σχετικά με ηχομόνβωση τοίχου αλλά και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Αποτελεί μία ιδανική λύση για ηχομόνωση τοίχου ειδικά αυξημένων τεχνικών προδιαγραφών, όπως ναυτιλία, αυτοκινητοβιομηχανία και μηχανολογικές εφαρμογές ηχομόνωσης μηχανολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηχομόνωση συμπιεστών κλιματιστικών, ψυκτών και αντλιών μειώνοντας αισθητά την αερόφερτη ηχητική μετάδοση. Σε εξειδικευμένες εφαρμογές όπως μηχανοστάσια όπου απαιτείται αυξημένη ηχομόνωση τοίχου, αλλά δεν είναι εφικτή η χρήση ηχομονωτικής μεμβράνης ISOLFON Barrier λόγω της δυσκολίας εφαρμογής το ηχομονωτικό φύλλο μολύβδου ISOLFON-PB αποτελεί την ιδανική λύση.

Διατίθεται σε ρολά που περιέχουν ηχομονωτικό μολύβδου συνολικής επιφάνειας 6m2.

 

 

 

 

ΜΟΡΦΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μήκος : 6m
Πλάτος : 1m
Συνολικό Πάχος : 6mm
Αντίδραση σε φωτιά : Κλάσης 2 (αυτοσβενόμενο)

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Τοποθετείται με κόλλα σε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες (καθαρές από υγρά και σκόνη). Για καλύτερα ηχομονωτικά αποτελέσματα οι αρμοί θα πρέπει να επικαλύπτονται.