Πυράντοχες γυψοσανίδες Knauf

Οι πυράντοχες γυψοσανίδες Knauf χρησιμοποιούνται όπως οι απλές γυψοσανίδες για την επικάλυψη στοιχείων ξηράς δόμησης, αλλά
διαφοροποιούνται ως προς τη διάρκεια πυραντίστασης

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Πεδίο εφαρμογής

Οι πυράντοχες γυψοσανίδες Knauf χρησιμοποιούνται όπως οι απλές γυψοσανίδες για την επικάλυψη στοιχείων ξηράς δόμησης, αλλά
διαφοροποιούνται ως προς τη διάρκεια πυραντίστασης λόγω της δομής του γύψου ηοποία είναι οπλισμένη με ορυκτές ίνες και άλλα πρόσμικτα ώστε να εξασφαλίζει ικανοποιητική αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Συστήματα:

■ Επενδύσεις στεγών Knauf σε δώματα
■ Τοιχοποιίες ξηράς δόμησης Knauf
■ Επενδύσεις τοιχοποιίας Knauf
■ Ξηρό επίχρισμα Knauf

Επιπλέον πληροφορίες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ