Τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Universal

Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL ® Universal πάχους 8mm, χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Εφαρμογή

Οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL ® Universal πάχους 8mm, χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές.
Σε εσωτερικούς χώρους είναι κατάλληλες, είτε για κατασκευή τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, είτε σαν υπόβαθρο επικόλλησης πλακιδίων σε τοιχοποιίες με μέγιστο ύψος 2750mm και μέγιστο βάρος επένδυσης πλακιδίων έως 30kg/m 2.
Στις εξωτερικές εφαρμογές η χρήση ποικίλει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:
1. Εφαρμογή σε επενδύσεις, ανακαινίσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις παλιών όψεων με μεταλλικό σκελετό.
2. Εφαρμογή σε διάφορες κατασκευές μικρής κλίμακας, όπως επενδύσεις δοκαριών, διακοσμητικές μετώπες, επενδύσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή άλλες παρόμοιες εφαρμογές.
3. Απευθείας εφαρμογή σε υπόβαθρο σανίδων OSB, σε κτίρια με μεταλλικό ή ξύλινο φέροντα οργανισμό.
Η κατάλληλη επιλογή επιχρισμάτων είναι απαραίτητη για την κατεργασία και το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας.
Οι μεταλλικές κατασκευές στις οποίες βιδώνονται οι τσιμεντοσανίδες AQUAPANEL® Universal 8mm πρέπει να είναι ικανές να υποστηρίξουν τις σανίδες και τυχόν επιπρόσθετα φορτία. Γενικά, οι συγκεκριμένες σανίδες περιορίζονται σε εφαρμογές κτιρίων ύψους έως 12m, με μέγιστη ανεμοπίεση 1.0KN/m2.

Επιπλέον πληροφορίες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ