0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

Thermoseal – Εξοικονόμηση ενέργειας με το σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης της Durostick

 

Το κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη διαβίωση των ανθρώπων σε κτιριακές δομές, είναι η ενεργειακή τους απόδοση.Τα κτίρια στην Ελλάδα, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 60% του συνόλου τους, είναι κατασκευασμένα πριν από το 1980 και η μόνωσή τους είναι από ανύπαρκτη έως στην καλύτερη περίπτωση ανεπαρκής.

Στον ενεργοβόρο χαρακτήρα των κτιρίων της Ελλάδας, συ­νηγορούν τα παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα, η μη αξιο­ποίηση της ηλιακής ενέργειας, η ηλιοπροστασία των νοτιο δυτικών όψεων και η ανεπαρκής συντήρηση των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης. Ακόμη και στα ‘νεότερης’ κατασκευής κτίρια, η παρατήρηση είναι ότι πολλά από αυτά αστοχούν σε σχέση με την ενεργεια­κή τους απόδοση, λόγω ανεπαρκούς μελέτης, ακατάλληλων επιλογών ως προς τα μονωτικά προϊόντα που χρησιμοποι­ήθηκαν, ακόμη και λανθασμένων πρακτικών εφαρμογής.

Η κοινοτική οδηγία που εκδόθηκε το 2002 με στόχο να υλοποιηθεί ένας κεντρικός σχεδιασμός που να αφορά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις κτιριακές εγκατα­στάσεις της Ευρωπαϊκής ένωσης, ενσωματώθηκε το 2008 στην Ελληνική πραγματικότητα και έτσι δημιουργήθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, γνωστός και ως ΚΕνΑΚ. Ο ΚΕνΑΚ, αξιολογεί τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και τα κατατάσσει ανάλογα με το ετήσιο ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Από τον Ιούλιο του 2010 κάθε νέα οικοδομική άδεια και από τον Ιανουάριο του 2011 κάθε πράξη μεταβίβασης ακινήτου, υποχρεούται να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου. Μία από τις βασικές ενεργειακές παρεμβάσεις στο κτίριο, προκειμένου να αποδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό, είναι η εξωτερική του θερμομόνωση.

Η DUROSTICK έχει μελετήσει, σχεδιάσει, πιστοποιήσει κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004, ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης κτιρίων [External Thermal Insu­lation System (ETICS)] με το διακριτικό τίτλο ‘THERMOSEAL’, με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA-13/0007, στα εργαστήρια της BVFS στην Αυστρία.

Η πιστοποίηση που έχει λάβει το THERMOSEAL, είναι πρώτης κλάσης και το σύστημα χαρακτηρίζεται ως Ιδιαίτερα Ανθε­κτικό. Συγκριτικά, οι άλλες δύο κλάσεις, χαρακτηρίζουν συστήματα ως ανθεκτικά ή ως ήπιας χρήσης. Στην κορυφή της κατάταξης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, το THERMOSEAL, αποτελεί την κορυφαία επιλογή για κάθε τύπο κατασκευής σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις κλιματικές ζώνες της χώρας μας.

Το THERMOSEAL είναι… 

 • Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 • Πιστοποιημένο κατά ETAG 004 με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA-13/0007
 • Καταταγμένο στην κλάση 1, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ανθεκτικό
 • Εύκαμπτο και ανεπηρέαστο, ώστε να προστατεύει τις επιφάνειες από την εμφάνιση ρωγμών που προκαλούνται από τις διαστολές και συστολές των επιφανειών, την έκθεσή τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα καιρικά φαινόμενα
 • Διαπνέον και υδρατμοπερατό, επιτρέπει τη φυσική διαπνοή των επιφανειών, χωρίς να εγκλωβίζει στο ‘σώμα’ του υδρατμούς
 • Υδρόφοβο σύστημα (απωθεί το νερό), με δυνατότητα αυτοκαθαρισμού χωρίς ίχνη αλάτων, με φυσικό αποτέλεσμα την εξάλειψη της πιθανότητας εμφάνισης υγρασίας και διείσδυσης νερού
 • Σύστημα φιλικό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Με το THERMOSEAL επιτυγχάνεται… 

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας

Μικρότερη κατανάλωση καυσίμου για θέρμανση, λιγότερη κατανάλωση ρεύματος για δροσισμό

 • Καλύτερο εσωτερικό περιβάλλον

Το σύστημα εμποδίζει τη δημιουργία υδρατμών που εμφανίζονται εξ’ αιτίας της διαφοράς μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας, με φυσικό αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση του εσωτερικού μικροκλίματος των χώρων

 • Προστασία της κατασκευής

Ο ενεργειακός ‘μανδύας’ που δημιουργεί το THERMOSEAL, επενδύει τις εξωτερικές επιφάνειες και τις προστατεύει διαχρονικά

 • Υψηλές Μηχανικές Αντοχές

Η τελική επιφάνεια του συστήματος, είναι ανθεκτική στην κρούση, την τριβή, τη θλίψη και τον εφελκυσμό

 • Αισθητική αρτιότητα

Ο τελικός σοβάς που ολοκληρώνει την εφαρμογή, έχει τη δυνατότητα να εγχρωματιστεί στη μάζα του και να αποδώσει άψογα φινιρισµένες επιφάνειες, σύμφωνα με την προσωπική σας χρωματική αισθητική, χωρίς να απαιτείται βάψιμο. Σε μη εγχρωματισμένο σοβά, η βαφή μπορεί να γίνει με τα κατάλληλα ακρυλικά χρώματα που θα πρέπει να είναι ικανά να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά του συστήματος

 • Ανακαίνιση, Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση

Αναπλάθει παλαιότερες κατασκευές ανανεώνοντας τη διάρκεια ζωής τους, τις εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει την ενεργειακή τους κλάση και τελικά την εμπορική τους αξία.

Πριν την εκκίνηση

Νέες κατασκευές, ήδη δομημένα νέα κτίρια, καθώς και παλαιότερες κτιριακές δομές, μπορούν να υποδεχθούν σύστημα θερμομόνωσης προκειμένου να προστατευθούν διαχρονικά και να αναβαθμιστούν ενεργειακά.

Πριν την εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει:

 • σύμφωνα με τις σύγχρονες πολεοδομικές απαιτήσεις, να έχει διασφαλιστεί η στατικότητα του κτιρίου τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του συστήματος. Πιθανά προβλήματα στατικότητας ή και άλλου είδους επισκευές θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν το έργο.
 • να διασφαλίζεται με κάθε δυνατό τρόπο η πιστοποίηση του συστήματος βάσει των προδιαγραφών που ορίζονται στα επίσημα ευρωπαϊκά πρότυπα, συνολικά αλλά και για τα επι μέρους υλικά που χρησιμοποιούνται για τη σύνθεσή του
 • να έχει αποτυπωθεί η ενεργειακή εικόνα του κτιρίου, ώστε να αποδεικνύεται η αναβάθμισή του μετά το πέρας των εργασιών
 • οι παρεμβάσεις που θα συντελεστούν, θα πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην απαραίτητη μελέτηπου έχει προηγηθεί και αποτελεί οδηγό για το συγκεκριμένο έργο
 • θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ο σταδιακός έλεγχος των εργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του συστήματος που εξυπακούεται ότι γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς εφαρμογής με εμπειρία
 • να υπολογιστεί ο κύκλος ζωής της εξωτερικής θερμομόνωσης, που ιδανικά θα πρέπει να συμπίπτει με τον κύκλο ζωής του κτιρίου. Έτσι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου θα αποκομίσει το σύνολο της ωφέλειας της επέμβασης.